เฉพาะเติมด้วยบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล!, MOLPoints Card และ Truemoney ราคา 100 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557 หรือจนกว่า Item Code จะหมด 

"คลิก" kungfu house